Autobuses VOLKSWAGEN

LOGO OFICIAL VW-min

9.160 OD

17.230 OD

14.190 SCD

17.280 OT

15.190 OD

18.330 OT